LRD kviečia į paskaitų ir diskusijų ciklo paskaitą „Vilniaus Gaonas ir Kabala“

Lietuvos religijotyrininkų draugija kviečia į 2020 m. viešų paskaitų ir diskusijų ciklo „Religijos ir religingumas: aktualiosios problemos“ Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros docentės Aušros Pažėraitės tiesioginės transliacijos paskaitą „Vilniaus Gaonas ir Kabala“, kuri įvyks antradienį, lapkričio 26 d. 17.00 val.

XVIII amžiuje Europoje kabalos studijavimas žydų bendruomenėse buvo patekęs į naujų užmojų, siekių, idėjų, sklaidos, transformacijų ir nepasitikėjimo bei persekiojimų iš rabiniško elito pusės sūkurį. Skirtingos kabalistinės mokyklos plėtojo savas “Paslėptosios Toros” (taip pat vadinamos “Teisingosios Toros”) vizijas. Tarp naujų (antaujintų) ir įtariamų bei persekiotų idėjų – nauji Mesijo atėjimo laiko skaičiavimai ir laukimai, emigracija į Izraelio žemę jo pasitikti. Priverstas bėgti iš Italijos kabalistas rabis Moše Chaimas Luzzatto įsikuria Olandijoje, ir sulaukia Vilniaus žydų bendruomenės palaikymo. Jo kabalistiniai raštai netruko pasiekti Rytų Europą, ir, kaip teigia kai kurie tyrėjai, buvo reikšmingi ne tik Vilniaus Gaonui ir jo klasikinių kabalistinių tekstų komentarams, bet ir suvaidino tam tikrą vaidmenį formuojantis kabalistine pasaulėvoka grįstai Rytų Europos chasidiškojo judaizmo atšakai. Vilniaus Gaono ir jo mokinių (pirmiausia Chaimo iš Valažino) ir chasidų lyderių vieni kitų puolimai ir priekaištai vieni kitiems, remiantis ta ar kita kabalistine idėja, nuostata ar interpretacija, aiškėja iš minėtų mokinių liudijimų apie Vilniaus Gaoną kaip kabalistą. Tačiau lieka atviras klausimas, ar šie liudijimai buvo konstruoti kaip kontrargumentas chasidų lyderių “kaltinimams”, ar Vilniaus Gaonas iš tiesų užsiėmė kabala ne vien teorinio intereso skatinamas?

Per paskaitą bus bandoma ieškoti atsakymo į šį klausimą, remiantis Vilniaus Gaono klasikinių kabalistinių tekstų komentarais.

Renginio metu planuojama paskaita su diskusija. Susitikimo trukmė: iki 2 val.

Susidomėję gali dalyvauti tiesioginėje renginio transliacijoje prisijungiant prie Zoom susitikimo: https://hv-se.zoom.us/j/64359050462
Meeting ID: 643 5905 0462 

Informacija apie diskusiją taip pat skelbiama: https://www.facebook.com/events/677828796260327

Plačiau apie paskaitų ir diskusijų ciklą:

Lietuvos religijotyrininkų draugijos viešų paskaitų ir diskusijų ciklas „Religijos ir religingumas: aktualiosios problemos“

Lietuvos religijotyrininkų draugija kviečia į atviras visuomenei paskaitas, pristatančias naujausiomis teorinėmis perspektyvomis grindžiamus Lietuvos ir pasaulio religijų istorijos ir dabartinio religingumo draugijos narių tyrimus bei diskusijas, kuriose aptariamos aktualios religijų ir religingumo tematinės problemos.

2020 m. spalio-lapkričio mėnesiais planuojamų draugijos paskaitų ir diskusijų bendrosios temos: religijų tyrimų istoriniai ir dabarties aspektai, religija tradicionalizmo ir modernybės kontekste, individuali religinė patirtis bei ideologinis jos konceptualizavimas, religija ir lytis, etninė tapatybė, tarpreliginis dialogas, žmogaus teisės, kt.