Lietuvos religijotyrininkų draugija siekia:

  • suburti asmenis, tiriančius religinius reiškinius moksliniais metodais;
  • plėtoti nekonfesinius religijų tyrimus ir studijas, skatinti akademinį šių studijų sąžiningumą kartu prisidedant prie atviros visuomenės kūrimosi Lietuvoje;
  • supažindinti Lietuvos visuomenę su religijotyrininkų darbais ir jų taikomais metodais.

Įgyvendindama savo tikslus, Lietuvos religijotyrininkų draugija:

  • kaupia ir analizuoja informaciją apie įvairius religinius reiškinius;
  • organizuoja renginius, konferencijas, seminarus, diskusijas, ekspedicijas ir kitokius renginius religijų tyrimų ir studijų srityje;
  • ruošia bei įgyvendina projektus ir programas religijų tyrimų ir studijų srityje;
  • palaiko ryšius ir bendradarbiauja su visomis Lietuvos organizacijomis, kurių veikla susijusi su religinių reiškinių analize;
  • palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio religijotyrinėmis organizacijomis;
  • leidžia leidinius, atspindinčius organizacijos tikslus ir veiklą.