Lietuvos ezoterizmo studijų grupė (LESG) – Lietuvos religijotyrininkų draugijos darbo grupė, burianti įvairiose Lietuvos akademinėse institucijose dirbančius ir įvairias disciplinas atstovaujančius ezoterizmą tiriančius mokslininkus. Ezoterizmas – specifinė įvairiai apibrėžiama ir konceptualizuojama pasaulėžiūra, mąstysena ir praktikos, randamos visame pasaulyje ir dėl jų kaip reiškinio daugialypumo reikalaujančios tarpdisciplininių prieigų. Ilgą laiką Vakarų akademinėje bendruomenėje marginalizuotas ir ignoruotas, pastaraisiais dešimtmečiais šis reiškinys pripažintas svarbiu daugelio kultūrų paveldu ir mokslininkų dėmesio verta iki šiol įvairiose kultūros srityse sutinkama raiška. LESG tikslas – skatinti įvairių pasaulio regionų ezoterizmo tradicijų tyrimus Lietuvos akademinėje bendruomenėje, prisidėti prie lietuvių ezoterizmo tyrėjų integravimosi tarptautinėje akademinėje bendruomenėje ir ezoterizmo tyrimų įžvalgomis dalintis su visuomene.