Nariai

Lietuvos religijotyrininkų draugiją (LRD) (ang. Lithuanian Society for the Study of Religions) šiuo metu jungia 24 aktyvius narius iš įvairių Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų.

Valdyba:

2018-01-26 išrinkta tokios sudėties LRD valdyba: doc. dr. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson (pirmininkė), dr. Eglė Aleknaitė, prof. dr. Milda Ališauskienė (iždininkė), prof. habil. dr. (hp) Audrius Beinorius, doc. dr. Aušrelė Pažėraitė. Nuo 2011-06-15 iki 2013-06-18 bei nuo 2013-06-18 iki 2015-06-10 valdybą sudarė Milda Ališauskienė, Audrius Beinorius, Donatas Brandišauskas, Donatas Glodenis ir Aušrelė Pažėraitė. Nuo 2015-06-10 iki 2018-01-26 valdybą sudarė Milda Ališauskienė (pirmininkė), Rasa Pranskevičiūtė, Eglė Aleknaitė, Audrius Beinorius ir Aušrelė Pažėraitė.

2016 m. pabaigoje LRD sudarė:

Dr. Eglė Aleknaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Milda Ališauskienė, Vilniaus universitetas / Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. Audrius Beinorius, Vilniaus universitetas
Doc. dr. Donatas Brandišauskas, Vilniaus universitetas
Alfredas Buiko, MA, Vilniaus universitetas
Dr. Akvilina Charles, Welingtono Viktorijos universitetas (Naujoji Zelandija)
Dr. Gediminas Degėsys, Vilniaus universitetas
Vilius Dranseika, MA, Vilniaus universitetas
Dokt. Kristina Garalytė, Vytauto Didžiojo universitetas
Donatas Glodenis, MA
Doc. dr. Vladimir Korobov, Vilniaus universitetas
Maritana Larbi, MA, Vilniaus universitetas
Prof. dr. Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universitetas
Algimantas Litvinas, MA, Vilniaus universitetas
Doc. dr. Aušra Pažėraitė, Vilniaus universitetas
Doc. dr. Loreta Poškaitė, Vilniaus universitetas
Doc. dr. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson – Vilniaus universitetas, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas
Prof. dr. Egdūnas Račius, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Dainius Razauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas / Vilniaus universitetas
Ieva Rutė, MA, Vilniaus universitetas
Prof. dr. Ingo W. Schroeder, Vytauto Didžiojo universitetas, Marburgo universitetas (Vokietija)
Dr. Vytis Silius, Vilniaus universitetas
Doc. dr. Andrius Sprinžiūnas, Mykolo Romerio universitetas
Doc. dr. Michael Strmiska, Niu-Jorko valstybinis universitetas (JAV)
Dr. Deimantas Valančiūnas, Vilniaus universitetas

Plačiau apie LRD narius:

Eglė Aleknaitė – šiuolaikinio alternatyvaus religingumo reiškinių tyrėja, Šiuolaikinio dvasingumo ir kultūros tyrimų centro vadovė. 2013 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė etnologijos mokslo krypties daktaro disertaciją. Mokslinių tyrimų interesai: neošamanizmas, šamanizmas, šiuolaikinė pagonybė, etninės kultūros ir muzikos gaivinimas. Atliko lauko tyrimus Lietuvoje ir Altajuje (Rusija), stažavosi Švedijos Umėjos universitete, dalyvavo šiuolaikinio religingumo ir etninės kultūros gaivinimo tyrimų projektuose. Paskelbė mokslinių publikacijų ir mokslinėse konferencijose pristatė pranešimų apie šamanizmo ir neošamanizmo lyginimo problematiką, Lietuvos neošamaniškas bendruomenes, šiuolaikinių pagonių praktikas, etninės kultūros gaivinimo praktikas.

Milda Ališauskienė – Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros lektorė ir Vilniaus universiteto Orientalistikos centro mokslininkė stažuotoja (postdoc). 2009 m. VDU apgynė disertaciją tema „Naujųjų religijų raiška ir ypatumai Lietuvoje: Gyvenimo meno fondo atvejo studija“. Dėsto kursus apie religiją ir visuomenę, šiuolaikines religines grupes, religiją ir politiką. Paskelbė akademines publikacijas apie šiuolaikinį religingumą Lietuvoje, Naujojo amžiaus reiškinį, satanizmą, religijos laisvę ir bažnyčios bei valstybės santykius Lietuvoje bei Baltijos valstybėse. Jos mokslinių tyrimų interesai: sekuliarizacija, religinis pliuralizmas, religinis fundamentalizmas, naujosios religijos, Naujasis amžius, ir šiuolaikinis hinduizmas. Kartu su prof. Ingo Schroederiu redagavo knygą „Religious Diversity in Post-Soviet Society: Ethnographies of Catholic Hegemony and New Pluralism in Lithuania“ (Ashgate, 2011). 2011 m. birželio-liepos mėn. dalyvavo JAV valstybės departamento organizuojamame institute „Religinis pliuralizmas ir religija viešojoje erdvėje“ JAV Kalifonijos universitete, Santa Barbaroje.

Audrius Beinorius – indologijos ir budizmo studijų profesorius, VU Orientalistikos centro ir VU Konfucijaus instituto direktorius. Ketverius metus studijavo Indijoje, 1998 metais Lietuvos filosofijos, sociologijos ir teisės institute apsigynė filosofijos daktaro disertaciją tema „Sąmonės fenomenologija klasikinėje Indijos filosofijoje: lyginamoji Šankaros advaita vedantos ir Vasubandhaus jogačaros budizmo analizė“. 2006 metais VU atliko habilitacijos procedūrą tema „Religinė Indijos kultūra: pokolonijinės orientalizmo metamorfozės“. Stažavosi Orientalistikos institute Oxforde, Kalkutos kultūros ir Sarnatho budistinių tyrimų institutuose (Indijoje), Thailande. Mokslinius tyrimus vykdė Leidene (Tarptautinis Azijos studijų institutas Leidene), JAV (Browno ir Cornellio universitetai), Japonijoje (Nanzano Religijos ir kultūros institutas). Mokslinių interesų sritys: lyginamoji religijotyra ir religijų istorija, Pietų Azijos religijos (budizmas, hinduizmas, islamas), tarpreliginis dialogas, religijos psichologija, religiniai astrologinių ir divinacinių praktikų aspektai. Dėstomi kursai: religijotyros metodologijos, Indijos religijos, budizmo religija ir filosofija, islamo kultūra, kultūrinė psichologija. Yra išleidęs tris monografijas, parengęs vertimų iš pali ir sanskrito kalbų (Upanišados ir Dhammapada), paskelbęs Lietuvos ir tarptautinėje spaudoje virš 60 mokslinių straipsnių. American Academy of Religion narys.

Donatas Brandišauskas – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Orientalistikos centro docentas ir vyresnysis mokslo darbuotojas bei Aberdyno universiteto šiaurės antropologijos departamento garbės mokslo tyrėjas. Atliko 18 mėnesių antropologinius lauko tyrimus tarp elnių augintojų ir medžiotojų evenkų-oročėnų ir buriatų Čitos krašto ir Buriatijos Respublikos šiaurėje dalyje, Aginsko Buriatų autonominiame krašte. Apgynė Aberdyno universitete Škotijoje socialinės antropologijos daktaro (2009) disertaciją tema „Leaving Footprints in the Taiga: Enacted and Emplaced Mastery and Luck among Orochen-Evenki of Zabaikal‘e (East Siberia)“. Stažavosi Kopenhagos, Fairbankso, Princo Džordo, Kembridžo, Čitos, Irkustko universitetuose bei Makso Planko antropologijos institute. Podoktorantūros stažuotę vykdė VDU Sociologijos katedroje. Moksliniai interesai: Sibiro autochtonai, Šiaurės Amerikos indėnai, medžioklė ir elnių auginimas, simbolinė antropologija, žmonių ir nežmogiškų asmenų santykiai, aplinkos suvokimas, ritualai, galios bei sėkmės sampratos. Dėsto kursus šiaurės antropologijos bei kokybinių lauko tyrimų tema.

Alfredas Buiko – Vilniaus Universiteto Filosofijos doktorantas. Moksliniai interesai: naujųjų religinių judėjimų tyrinėjimai, apokaliptiniai religiniai judėjimai ir jų politiniai aspektai, sąmokslo teorijų religiniai ir filosofiniai aspektai, religijų ir populiariosios kultūros ryšiai.

Vilius Dranseika – Vilniaus Universiteto Filosofijos instituto lektorius; VU Azijos ir transkultūrinių studijų instituto ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto jaunesysis mokslo darbuotojas. Mokslinių interesų sritys: moralės psichologija; tarpkultūrinė psichologija; eksperimentinė filosofija; kognityvinis religijos mokslas.

Donatas Glodenis – Teisingumo ministerijos religijų reikalų specialistas. Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre 2004 m. baigė magistro studijas. Moksliniai interesai: naujųjų religinių judėjimų tyrimai, religija sekuliarioje visuomenėje, valstybės ir religijos santykis.

Algimantas Litvinas – Viniaus universiteto Orientalistikos centro iranistikos ir islamo studijų lektorius. Skandinavijos iranistikos draugijos (Scandinavian Society for Iranian Studies) narys. Dėsto afganų farsi (dari) kalbos ir islamo kultūros pagrindus Lietuvos kariškiams, vykstantiems į Afganistaną dalyvauti krašto atkūrimo misijose, skaito paskaitas apie Irano kultūrą ir geopolitiką Vadovų klubo nariams. Padarė pranešimus mokslinėse konferencijose šiomis temomis: „Ankstyvųjų persų sufizmo klasikų (Abil-Chairas, Ansari, Hudžviri, Kušairi) dabartinė leidybos metodologija Irane” (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010-06-19), „Hafizas, Nizami ir Omaras Chajamas Lino Brogos vertimuose“ (LKTI, 2010.11.27), „Islamas ir Vakarų egzistencinės filosofijos sekuliarizmas (Seyyed Hossein Nasro požiūris)“ (LKTI, 2010-12-11), „Algio Uždavinio iranistikos tyrinėjimai“ (LKTI, 2011-01-29), „Dievo ir pranašų diskursas Korane bei Biblijoje“ (tarptautinėje konferencijoje „The World is Composed of Stories“ Mykolo Romerio universitete, 2012-09-14), „Sufijų (Ali Hudžviri, Džalaladino Rumi) džihadas ir Rumi (ne)islamizmas“ (LKTI, 2012-11-24), „Tikrovės ir estetiškumo apraiškos Abu Hamido al-Gazalio autobiografijoje“ (LKTI, 2013-06-15).

Aušra Pažėraitė – VU Religijos studijų ir tyrimų centro docentė. 2003 metais VDU apsigynė daktaro disertaciją tema „Izraelis Salanteris ir Musar judėjimas Lietuvoje XIX a.“. Keletą kartų stažavosi Jeruzalės hebrajų universitete, Izraelyje. VU RSTC dėsto kursus „Religijų istorija“, „Judaizmo pagrindai“, „Naujieji religiniai judėjimai“, „Krikščionybės istorija“, „Bendrasis įvadas į Šventąjį Raštą“, „Biblinė antropologija“, „Žydų mistika“. Pagrindinė mokslinių tyrinėjimų sritis – Judaizmo ir Krikščionybės religijų ištakos ir istorija, kas, be konkrečiai Judaizmo ir Krikščionybės, apima ir Senovės Artimųjų Rytų, Senovės Tarpupio, Helenizmo civilizacijų lyginamuosius tyrinėjimus bei Biblijos studijas. Kita mokslinių tyrinėjimų kryptis – šiuolaikiniai religiniai ir dvasiniai judėjimai, Vakarų ezoteriniai judėjimai, žydų mistika, kultūrinė antropologija, lyginamoji religijotyra, mitų ir ritualų teorijos.

Doc. dr. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson – Vilniaus universiteto Azijos ir
transkultūrinių studijų instituto docentė. Mokslinių tyrimų interesai: gamtinis dvasingumas; šiuolaikinė pagonybė; posovietinis kultūrinis paveldas; jaunimo, religinės ir kt. subkultūros; alternatyvūs socialiniai projektai. 2011 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė etnologijos mokslo krypties daktaro disertaciją tema „Alternatyvių dvasingumo judėjimų tendencijosposovietinėje visuomenėje: visarionininkai ir anastasininkai“. 2013 m. Švedijos Upsalos universiteto Religijos ir visuomenės tyrimų centre vykdė podoktorantūros stažuotės tyrimą gamtinio dvasingumo reiškinio ypatumų bei išraiškų Vakaruose ir posovietiniame regione tematika. 2004‐2019 m. atliko religinių grupių lauko tyrimus Baltijos valstybėse, Rusijoje, Ukrainoje, Armėnijoje, Indijoje ir Švedijoje. Publikavo lauko tyrimų medžiaga paremtas akademines publikacijas apie posovietinį religingumą, alternatyvius religinius judėjimus bei įvairias subkultūras tarptautiniuose ir Lietuvos leidiniuose. 2011‐2012 m. dirbo tarptautinės akademinės leidyklos “Versita” redaktore, 2014-2017 m. – tarptautinės akademinės leidyklos De Gruyter Open (De Gruyter padalinys) knygų serijos “New Religious Movements” leidybos redaktore. Nuo 2016 m. yra Prancūzijos tyrimų centro (CNRS) ir Strasbūro universiteto koordinuojamo tarptautinio Eurel projekto Lietuvos korespondentė religijos sociologijos ir teisės klausimais.

Ieva Rutė – Baigė VU Orientalistikos centre Šiuolaikinių Azijos studijų magistro ir Lyginamųjų Azijos studijų sinologijos krypties bakalauro studijas. Studijų metu tyrinėjo Budizmo sklaidą ir transformacijas Kinijoje. Bakalaurinio darbo tema: „Čan staigaus nušvitimo koncepcija Kiniškojo budizmo kontekste“ , Magistrinio darbo tema „Yungdrung Bon sklaida Vakaruose: recepcija ir transformacijos“. Pagrindinis akademinis interesas – Budizmo ir Yungdrung Bon tradicijų sklaida ir transformacijos Vakaruose.