The LSSR board elected on December 16, 2022: Dr. Eglė Aleknaitė (chairperson), Prof. Milda Ališauskienė, Prof. Audrius Beinorius, Assoc. Prof. Aušra Pažėraitė, Assoc. Prof. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson.

The LSSR board in 2011-2015: Milda Ališauskienė (chairperson), Audrius Beinorius, Donatas Brandišauskas, Donatas Glodenis ir Aušra Pažėraitė. 

The LSSR board in 2015-2018: Milda Ališauskienė (chairperson), Rasa Pranskevičiūtė, Eglė Aleknaitė, Audrius Beinorius ir Aušra Pažėraitė. 

The LSSR board in 2018-2020: Rasa Pranskevičiūtė-Amoson (chairperson), Milda Ališauskienė, Eglė Aleknaitė, Audrius Beinorius ir Aušra Pažėraitė.

The LSSR board in 2020-2022: Assoc. Prof. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson (chairperson), Dr. Eglė Aleknaitė, Prof. Milda Ališauskienė, Assoc. Prof. Aušra Pažėraitė, Alfredas Buiko.