2022 m. gruodžio 16 d. išrinkta tokios sudėties LRD valdyba: dr. Eglė Aleknaitė (pirmininkė), prof. dr. Milda Ališauskienė, prof. dr. Audrius Beinorius, doc. dr. Aušra Pažėraitė ir doc. dr. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson.

Nuo 2011 m. birželio 15 d. iki 2015 m. birželio 10 d. valdybą sudarė Milda Ališauskienė (pirmininkė), Audrius Beinorius, Donatas Brandišauskas, Donatas Glodenis ir Aušra Pažėraitė. 

Nuo 2015 m. birželio 10 d. iki 2018 m. sausio 26 d. valdybą sudarė Milda Ališauskienė (pirmininkė), Rasa Pranskevičiūtė, Eglė Aleknaitė, Audrius Beinorius ir Aušra Pažėraitė. 

Nuo 2018 m. sausio 26 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. valdybą sudarė: Rasa Pranskevičiūtė-Amoson (pirmininkė), Milda Ališauskienė, Eglė Aleknaitė, Audrius Beinorius ir Aušra Pažėraitė.

Nuo 2020 m. gruodžio 18 d. iki 2022 m. gruodžio 17 d. valdybą sudarė: doc. dr. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson (pirmininkė), dr. Eglė Aleknaitė, prof. dr. Milda Ališauskienė, doc. dr. Aušra Pažėraitė, Alfredas Buiko.