Lietuvos religijotyrininkų draugiją (LRD) (ang. Lithuanian Society for the Study of Religions) šiuo metu jungia 20 aktyvių narių iš įvairių Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų.

 • Dr. Eglė Aleknaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Prof. dr. Milda Ališauskienė, Vilniaus universitetas / Vytauto Didžiojo universitetas
 • Prof. dr. Audrius Beinorius, Vilniaus universitetas
 • Dr. Alfredas Buiko, Vilniaus universitetas
 • Adas Diržys, MA, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Dr. Vilius Dranseika, Vilniaus universitetas
 • Doc. dr. Kristina Garalytė, Vilniaus universitetas
 • Donatas Glodenis, MA
 • Ina Kiseliova-El Marassy, MA, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
 • Maritana Larbi, MA, Vilniaus universitetas
 • Algimantas Litvinas, MA, Vilniaus universitetas
 • Dr. Agita Misāne, Literatūros, folkloro ir meno institutas, Latvijos universitetas (Latvija)
 • Dr. Christina Nikolajew
 • Doc. dr. Aušra Pažėraitė, Vilniaus universitetas
 • Doc. dr. Loreta Poškaitė, Vilniaus universitetas
 • Doc. dr. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson, Vilniaus universitetas
 • Ieva Rutė, MA, Vilniaus universitetas
 • Prof. dr. Vytis Silius, Vilniaus universitetas
 • Doc. dr. Michael Strmiska, Niu-Jorko valstybinis universitetas (JAV)
 • Doc. dr. Deimantas Valančiūnas, Vilniaus universitetas
 • Dr. Tadas Snuviškis, Vilniaus universitetas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
 • Dr. Eglė Savickaitė-Kačerauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Dr. Radvilė Racėnaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 • Dr. Kristina Jonutytė, Vilniaus universitetas
 • Morta Vidūnaitė, MA, Vytauto Didžiojo universitetas

Plačiau apie LRD narius:

Eglė Aleknaitė – Vytauto Didžiojo universiteto Vytauto Kavolio tarpdisciplininių tyrimų instituto mokslo darbuotoja, religijos antropologė. 2013 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė etnologijos mokslo krypties daktaro disertaciją. Mokslinių tyrimų interesai: šiuolaikinis alternatyvusis religingumas, religija ir lytis, religija ir migracija, paveldo politika, etninės kultūros ir muzikos gaivinimas. Atliko lauko tyrimus Lietuvoje, Altajuje (Rusija) ir Didžiojoje Britanijoje, stažavosi Švedijos Umėjos ir Didžiosios Britanijos Lidso universituose, dalyvavauja šiuolaikinio religingumo ir etninės kultūros gaivinimo tyrimų projektuose. Paskelbė mokslinių publikacijų ir mokslinėse konferencijose pristatė pranešimų apie lyčių problematiką krikšioniškose bendruomenėse, Lietuvos neošamaniškas bendruomenes, šiuolaikinių pagonių praktikas, etninės kultūros gaivinimo praktikas.

Interneto svetainė: https://www.researchgate.net/profile/Egle-Aleknaite-2

Milda Ališauskienė – Vytauto Didžiojo universiteto Politologijos ir Sociologijos katedrų profesorė. 2009 m. VDU apgynė socialinių mokslų, sociologijos disertaciją tema „Naujųjų religijų raiška ir ypatumai Lietuvoje: Gyvenimo meno fondo atvejo studija“. Jos mokslinių tyrimų interesai: religijų įvairovė ir religinis fundamentalizmas, religinės mažumos ir naujosios religijos, religijos ir lytys, religija ir politika. 2011-2012 m. atliko podoktorantūros stažuotę VU Orientalistikos centre. 2016 m. stažavosi JAV Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje Religijos studijų katedroje gavusi Fulbright stipendiją. paskelbė keliasdešimt mokslinių publikacijų religijos kaitos posovietinėje visuomenėje, naujųjų religijų bei religijos ir politikos temomis. Nuo 2015 m. yra Tarptautinės religijų istorijos asociacijos valdybos narė. 

Interneto svetainė: www.researchgate.net/profile/Milda_Alisauskiene

Audrius Beinorius – VU Azijos ir transkultūrinių studijų instituto indologijos ir budizmo studijų profesorius. Ketverius metus studijavo Indijoje, 1998 metais Lietuvos filosofijos, sociologijos ir teisės institute apsigynė filosofijos daktaro disertaciją tema „Sąmonės fenomenologija klasikinėje Indijos filosofijoje: lyginamoji Šankaros advaita vedantos ir Vasubandhaus jogačaros budizmo analizė“. 2006 metais VU atliko habilitacijos procedūrą tema „Religinė Indijos kultūra: pokolonijinės orientalizmo metamorfozės“. Stažavo ir mokslinius tyrimus vykdė Orientalistikos institute Oksforde (D. Britanija), Kalkutos kultūros institute, Sarnatho budistinių tyrimų institute (Indija), Jawaharlal Nehru universitete (Indija), Mahachulagonkorno universitete (Thailandas), Tarptautiniame Azijos studijų institute prie Leideno universiteto (Olandija), Browno ir Cornellio universitetuose (JAV), Sorbonos universitete (Paryžius), Nanzano Religijos ir kultūros institute (Nagoja, Japonija), Pietų Azijos institute prie Heidelbergo universiteto (Vokietija), Specialiame sanskrito studijų centre (Naujasis Delis, Indija), Islandijos universitete (Reikjavikas). Mokslinių interesų sritys: lyginamoji religijotyra ir religijų istorija, Pietų Azijos religijos (budizmas, hinduizmas, islamas), tarpreliginis dialogas, religijos ir kultūrinė psichologija, religiniai astrologinių ir divinacinių praktikų aspektai. Yra išleidęs tris monografijas, parengęs vertimų iš pali ir sanskrito kalbų (Upanišados ir Dhammapada), paskelbęs Lietuvos ir tarptautinėje spaudoje virš 80 mokslinių straipsnių. Nuo 1996 m. dėsto VU. Dirbo Lietuvos kultūros ir meno institute (1999–2005 m.), dėstė Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje, Lietuvos edukologiniame universitete. 2004-2014 m. – VU Orientalistikos centro direktorius, 2010–2017 m. VU Konfucijaus instituto steigėjas ir direktorius. 2018-2019 m – Tartu universiteto Religijos ir teologijos fakulteto Azijos religijų profesorius. American Academy of Religion narys.

Email: audrius.beinorius@fsf.vu.lt

Web: https://bit.ly/37pnSXQ

Alfredas Buiko – Vilniaus Universiteto Filosofijos doktorantas. Moksliniai interesai: naujųjų religinių judėjimų tyrinėjimai, apokaliptiniai religiniai judėjimai ir jų politiniai aspektai, sąmokslo teorijų religiniai ir filosofiniai aspektai, religijų ir populiariosios kultūros ryšiai.

Vilius Dranseika – Vilniaus Universiteto Filosofijos instituto lektorius; VU Azijos ir transkultūrinių studijų instituto ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto jaunesysis mokslo darbuotojas. Mokslinių interesų sritys: moralės psichologija; tarpkultūrinė psichologija; eksperimentinė filosofija; kognityvinis religijos mokslas.

Donatas Glodenis – Teisingumo ministerijos religijų reikalų specialistas. Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre 2004 m. baigė magistro studijas. Moksliniai interesai: naujųjų religinių judėjimų tyrimai, religija sekuliarioje visuomenėje, valstybės ir religijos santykis.

Ina Kiseliova-El Marassy – Lietuvos kultūros tyrimų instituto filosofijos krypties doktorantė, VšĮ „Arabų kultūros forumas“ lektorė. Aktyvi Lietuvos ir tarptautinės akademinės bendruomenės narė, daugelio straipsnių moksliniuose žurnaluose ir knygų serijose autorė, dalyvaujanti nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, pristatanti mokslinius tyrimus islamo ezoterizmo ir XX a. tradicionalizmo (perenializmo) srityse. ENSIE ir ESSWE narė.

Algimantas Litvinas – Viniaus universiteto Orientalistikos centro iranistikos ir islamo studijų lektorius. Skandinavijos iranistikos draugijos (Scandinavian Society for Iranian Studies) narys. Dėsto afganų farsi (dari) kalbos ir islamo kultūros pagrindus Lietuvos kariškiams, vykstantiems į Afganistaną dalyvauti krašto atkūrimo misijose, skaito paskaitas apie Irano kultūrą ir geopolitiką Vadovų klubo nariams. Padarė pranešimus mokslinėse konferencijose šiomis temomis: „Ankstyvųjų persų sufizmo klasikų (Abil-Chairas, Ansari, Hudžviri, Kušairi) dabartinė leidybos metodologija Irane” (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010-06-19), „Hafizas, Nizami ir Omaras Chajamas Lino Brogos vertimuose“ (LKTI, 2010.11.27), „Islamas ir Vakarų egzistencinės filosofijos sekuliarizmas (Seyyed Hossein Nasro požiūris)“ (LKTI, 2010-12-11), „Algio Uždavinio iranistikos tyrinėjimai“ (LKTI, 2011-01-29), „Dievo ir pranašų diskursas Korane bei Biblijoje“ (tarptautinėje konferencijoje „The World is Composed of Stories“ Mykolo Romerio universitete, 2012-09-14), „Sufijų (Ali Hudžviri, Džalaladino Rumi) džihadas ir Rumi (ne)islamizmas“ (LKTI, 2012-11-24), „Tikrovės ir estetiškumo apraiškos Abu Hamido al-Gazalio autobiografijoje“ (LKTI, 2013-06-15).

Ieva Rutė – Baigė VU Orientalistikos centre Šiuolaikinių Azijos studijų magistro ir Lyginamųjų Azijos studijų sinologijos krypties bakalauro studijas. Studijų metu tyrinėjo Budizmo sklaidą ir transformacijas Kinijoje. Bakalaurinio darbo tema: „Čan staigaus nušvitimo koncepcija Kiniškojo budizmo kontekste“ , Magistrinio darbo tema „Yungdrung Bon sklaida Vakaruose: recepcija ir transformacijos“. Pagrindinis akademinis interesas – Budizmo ir Yungdrung Bon tradicijų sklaida ir transformacijos Vakaruose.

Rasa Pranskevičiūtė-Amoson – Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto docentė. Mokslinių tyrimų interesai: gamtinis dvasingumas; šiuolaikinė pagonybė; posovietinis kultūrinis paveldas; jaunimo, religinės ir kt. subkultūros; alternatyvūs socialiniai projektai. 2011 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė etnologijos mokslo krypties daktaro disertaciją tema „Alternatyvių dvasingumo judėjimų tendencijosposovietinėje visuomenėje: visarionininkai ir anastasininkai“. 2013 m. Švedijos Upsalos universiteto Religijos ir visuomenės tyrimų centre vykdė podoktorantūros stažuotės tyrimą gamtinio dvasingumo reiškinio ypatumų bei išraiškų Vakaruose ir posovietiniame regione tematika. 2004‐2019 m. atliko religinių grupių lauko tyrimus Baltijos valstybėse, Rusijoje, Ukrainoje, Armėnijoje, Indijoje ir Švedijoje. Publikavo lauko tyrimų medžiaga paremtas akademines publikacijas apie posovietinį religingumą, alternatyvius religinius judėjimus bei įvairias subkultūras tarptautiniuose ir Lietuvos leidiniuose. 2011‐2012 m. dirbo tarptautinės akademinės leidyklos “Versita” redaktore, 2014-2017 m. – tarptautinės akademinės leidyklos De Gruyter Open (De Gruyter padalinys) knygų serijos “New Religious Movements” leidybos redaktore. Nuo 2016 m. yra Prancūzijos tyrimų centro (CNRS) ir Strasbūro universiteto koordinuojamo tarptautinio Eurel projekto Lietuvos korespondentė religijos sociologijos ir teisės klausimais.

Aušra Pažeraitė – VU Religijos studijų ir tyrimų centro docentė. 2003 metais VDU apsigynė daktaro disertaciją tema „Izraelis Salanteris ir Musar judėjimas Lietuvoje XIX a.“. Keletą kartų stažavosi Jeruzalės hebrajų universitete, Izraelyje. VU RSTC dėsto kursus „Religijų istorija“, „Judaizmo pagrindai“, „Naujieji religiniai judėjimai“, „Krikščionybės istorija“, „Bendrasis įvadas į Šventąjį Raštą“, „Biblinė antropologija“, „Žydų mistika“. Pagrindinė mokslinių tyrinėjimų sritis – Judaizmo ir Krikščionybės religijų ištakos ir istorija, kas, be konkrečiai Judaizmo ir Krikščionybės, apima ir Senovės Artimųjų Rytų, Senovės Tarpupio, Helenizmo civilizacijų lyginamuosius tyrinėjimus bei Biblijos studijas. Kita mokslinių tyrinėjimų kryptis – šiuolaikiniai religiniai ir dvasiniai judėjimai, Vakarų ezoteriniai judėjimai, žydų mistika, kultūrinė antropologija, lyginamoji religijotyra, mitų ir ritualų teorijos.

Tadas Snuviškis – Vilniaus Universiteto filosofijos fakulteto doktorantas bei Lietuvos kultūros tyrimų instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, stažavosi Zhejiango universitete (Kinija). Disertacijos tema: “Indian Philosophy beyond India: Investigation into Reception of Vaiśeṣika (胜论) in East Asia”). Interesų sritys Indijos ir Kinijos filosofija bei religijos, tarpkultūrinė filosofija.

Kristina Jonutytė – Vilniaus Universiteto Azijos ir Transkultūrinių Studijų Instituto podoktorantė ir dėstytoja, Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinės Antropologijos Centro dėstytoja ir mokslinė darbuotoja. 2019 m. Makso Planko Socialinės Antropologijos Institute ir Martino Liuterio Universitete Halė-Vitenberg (Vokietija) apsigynė daktaro laipsnį socialinės antropologijos disciplinoje su disertacija „Beyond Reciprocity: Giving and Belonging in the Post-Soviet Buddhist Revival in Ulan-Ude (Buryatia)”. 2015-2016 ir 2019 metais Buriatijoje vykdė 13 mėnesių etnografinių lauko tyrimų. Stažavosi Kembridžo Universitete (JK) ir Buriatijos Valstybiniame Universitete (Rusijos Federacija). Tyrimų sferos ir moksliniai interesai: buriatų budizmas, religijų antropologija, etniškumas ir identitetas, politikos ir ekonomikos antropologija, dovanos ir davimo teorijos, posocializmo antropologija.