Apie LRD

Lietuvos religijotyrininkų draugija (LRD) buvo įkurta prieš dešimtį metų. 2001 m. spalio 1 d. susirinkę religijų tyrinėtojai nusprendė įkurti visuomeninę organizaciją, kuriai priklausytų asmenys, tiriantys religinius fenomenus moksliniais metodais. LRD buvo kuriama siekiant plėtoti laisvas nuo išankstinių teologinių ar ateistinių nuostatų religijos studijas, o taip pat supažindinti Lietuvos visuomenę su užsienio mokslininkų darbais ir jų taikomais metodais religijotyros srityje, užpildant Lietuvos akademinėje terpėje šioje srityje atsiradusią spragą ir taip prisidedant prie atviros visuomenės kūrimosi Lietuvoje.

Steigiamajame Lietuvos religijotyrininkų draugijos susirinkime anuomet dalyvavo Gintaras Beresnevičius, Pranas Vildžiūnas, Miglė Krūminaitė, Andrius Navickas, Juozas Šorys, Audrius Beinorius, Jakaterina Lavrinec, Loreta Poškaitė, Vladimir Korobov ir Dainius Razauskas. Lietuvos religijotyrininkų draugijos pirmininku buvo išrinktas Gintaras Beresnevičius, ji buvo įregistruota kaip visuomeninė organizacija, ir naužilgo surengė pirmąją Lietuvos religijotyrininkų draugijos konferenciją „Stabų erozija“, kuri įvyko 2001 m. gruodžio 7 d.

Deja, organizacijos veikla nebuvo aktyviai vystoma, 2006 m. mirė jos pirmininkas Gintaras Beresnevičius.

2011 m. birželio 6 d. susirinkę organizacijos nariai nusprendė atnaujinti Lietuvos religijotyrininkų draugijos veiklą. Veiklą atnaujinusi organizacija ketina plėsti savo veiklą, kviesti prie jos prisijungti religijų tyrinėtojus iš visų Lietuvos aukštojo mokslo institucijų, užmegzti ryšius su kitomis analogiškomis Europoje veikiančiomis organizacijomis ir siekti kitų savo tikslų įgyvendinimo.

Logo of IAHR

IAHR logotipas

Nuo 2012 m. rugpjūčio 22 d. LRD yra Tarptautinės religijų istorijos asociacijos (International Association for The History of Religions, http://www.iahr.dk) narė.