Lietuvos religijotyrininkų draugija tęsia 2018 m. rudens paskaitų ciklą. Trečiasis renginys įvyks trečiadienį, lapkričio 14 d. 17.30, Atviros Lietuvos fonde, Didžioji 5, Vilnius. Bus skaitomos 2 paskaitos su diskusija.

Pirmoji paskaita: dr. Milda Ališauskienė. Religija ir seksualumas: kuo ir kaip tiki LGBT žmonės Lietuvoje?

Antroji paskaita: dr. Audrius Beinorius. „Indija hindams!“: politinio hinduizmo grimasos Indijoje

Paskaitos nemokamos!

Susitikimo trukmė: 2-3 val.

Plačiau apie paskaitas

1-oji paskaita 17.30-18.30

Prof. dr. Milda Ališauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

RELIGIJA IR SEKSUALUMAS: KUO IR KAIP TIKI LGBT ŽMONĖS LIETUVOJE?

LGBT religinio tapatumo tyrimai Vakarų visuomenėse atskleidžia įvairius asmenius religinius pasirinkimus santykiuose su paveldėta religine tradicija (Hall 2013), taip pat parodo Romos katalikų bažnyčios neigiamas nuostatas krikščionių įvairovės atžvilgiu (Yip 1997, 2000, 2003). Įvairiose Vakarų visuomenėse tikintys LGBT nariai buriasi į ‘Vaivorykštės krikščionių’ (Rainbow Christians) sambūrius. LGBT bendruomenės santykis su religija matomas Lietuvos viešojoje erdvėje yra dažniausiai komplikuotas, išsakoma kritika dominuojančios Lietuvos katalikų bažnyčios, o neretai ir kitų krikščioniškų bažnyčių atžvilgiu. Besitęsiantis konfliktas dėl Katalikų bažnyčios religinių vertybių įtvirtinimo valstybės gyvenime paliečia LGBT asmenų teisių klausimus ir lemia jų asmeninius pasirinkimus religijos atžvilgiu. Kuo ir kaip tiki LGBT asmenys Lietuvoje? Koks jų santykis su Lietuvos katalikų bažnyčia? Paskaitoje bus pristatyti 2017-2018 m. surinkti empiriniai duomenys LGBT bendruomenėje. Tyrimo duomenys leidžia teigti, jog LGBT asmenys reflektyviai konstruoja savąjį religinį tapatumą, linkę perkelti religinį gyvenimą į privačią sritį.

2-oji paskaita 18.30-19.30

Prof. habil. dr. (hp) Audrius Beinorius (Vilniaus universitetas, Tartu universitetas)

„INDIJA HINDAMS!“: POLITINIO HINDUIZMO GRIMASOS INDIJOJE“

Bene kiekvienas yra girdėjęs, jog vyraujanti Indijos religija hinduizmas nuo seno yra itin taikinga ir tolerantiška. Sekuliarios ir multireliginės Indijos vizija vadovavosi didieji nacionalinio išsivadavimo lyderiai Mahatma Gandhis ir J.Nehru. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais vis dažniau sužinome apie kruvinas bendruomenines riaušes Indijoje, kuriose lemiamą vaidmenį vaidina hinduistinio nacionalizmo ideologai. Gatvėse marširuojantys radikalai skanduoja šūkius: „Indija hindams”, o Vakarų mokslininkai kaltinami akademine „hindufobija” (R. Malhotra).
Tad aptardami kolonijines hindų nacionalizmo ištakas, paskaitoje bandysime atsakyti į klausimus: kokie istoriniai veiksniai lėmė nacionalistinio hinduizmo formavimąsi? Kokių tikslų siekė reformacinio hinduizmo apologetai D. Sarasvatis, Ram Mohan Rojus, Swamis Vivekananda? Apžvelgsime politikos ir religijos samplaiką modernioje Indijoje, pristatydami modernaus tautinio hinduizmo ideologų (V.D. Savarkaras) nuostatas ir vertybes. Kokį vaidmenį šiuolaikiniuose procesuose vaidina radikalūs religiniai sąjūdžiai ir politinės partijos – RSS, VHP, BJP, ShivSena – ir kokiomis vizijomis jos vadovaujasi? Kas yra „hindutva” ir koks ryšys tarp tautinės, lingvistinės ir religinės tapatybių Indijoje? Koks vaidmuo hinduizmui tenka regioninių komunalinių įtampų (pvz. Ajodhjos konfliktas) ir tarpreliginių konfliktų kontekste? Galiausiai, kas sieja ir kas skiria politinį, pliuralistinį bei globalųjį hinduizmus?