Tarptautinė religijos studijų Rytų ir Centrinėje Europoje asociacija (International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association – ISORECEA), bendradarbiaudama su Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedra ir Lietuvos religijotyrininkų draugija, organizuoja tarptautinę konferenciją. Šių metų tema – „Religijos įvairėjimo procesai pasaulyje ir Centrinėje bei Rytų Europoje“. Konferencija vyks balandžio 24 – 27 dienomis Kaune, VDU.

Konferencijos plakatas

Konferencijos plakatas

Pasak Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros vedėjos Mildos Ališauskienės, tokio didelio mąsto ir aukšto lygio tarptautinė mokslinė konferencija Sociologijos katedroje bus organizuojama pirmą kartą: „Tai didelis įvykis Katedros gyvenime – konferencijos surengimas galutinai įtvirtina religijos sociologijos tyrimų kryptį tarp kitų Sociologijos katedroje vykdomų tyrimų“. M. Ališauskienė pridūrė, jog ISORECEA konferencija taip pat svarbi ir VDU, nes ji parodo akademinių religijų tyrimų svarbumą tarp kitų šiame universitete atliekamų mokslinių tyrimų: „Džiugu, jog VDU tampa vieninteliu universitetu Lietuvoje, kuris gali didžiuotis atliekamais socialinės religijos reiškinio dimensijos tyrimais“.

2014 metų ISORECEA konferencijos tema – religijos įvairėjimo procesai šiuolaikinėje visuomenėje – aktuali ir kelianti mokslines diskusijas tarptautinėje akademinėje bendruomenėje jau ne pirmus metus. Kintanti globali socialinė situacija neišvengiamai veikia ir religijos sritį. Skirtingai nei prognozavo kai kurie socialinių mokslų pradininkai, religija šiuolaikinėje visuomenėje nėra nustumiama į visuomenės gyvenimo paribius – vis aiškiau pastebimas religijos gyvybingumas viešojoje erdvėje ir individualaus religinio gyvenimo pokyčiai įvairiose pasaulio vietose skatina tirti ir diskutuoti apie religijos įvairėjimo procesus šiuolaikinėse visuomenėse.

Konferencijoje didelis dėmesys bus skiriamas Centrinės ir Rytų Europos visuomenėse vykstančiam religinės įvairovės reiškiniui ir įvairiems jo aspektams. Susidariusi kintanti, dinamiška ir įvairialypė religinė situacija kelia įvairius klausimus: kaip šios visuomenės prisitaiko prie religijos įvairėjimo? Kaip reaguoja valstybės į besikeičiančią religinę situaciją?

Į šiuos ir daugelį kitų klausimų bus mėginama atsakyti šiųmetinėje tarptautinėje ISORECEA konferencijoje, kurioje dalyvaus daugiau nei 90 mokslininkų iš viso pasaulio: Centrinės, Rytų ir Vakarų Europos, JAV bei Pietų Afrikos Respublikos.

Konferencijos kalba – anglų kalba.

Daugiau informacijos apie konferenciją bei jos programą rasite http://isorecea2014.vdu.lt

Asmuo ryšiams su visuomene: konferencijos organizacinio komiteto vadovė doc. dr. Milda Ališauskienė, tel. 8 686 13183.