Lietuvos religijotyrininkų draugija kviečia teikti pranešimų santraukas antrajai nacionalinei draugijos konferencijai „Tarpdisciplininiai religijų tyrimai Lietuvoje: problemos ir perspektyvos“, kuri įvyks 2012 m. spalio 26 d. Vilniaus universitete.

Konferencijos pranešimo santrauką iki 200 žodžių apimties ir trumpą gyvenimo aprašymą prašoma pateikti iki birželio 15 d., el.paštu: info@religija.lt.

Konferencijos skelbime rašoma: „Religijų tyrimai Lietuvoje – vis dar besiformuojanti mokslo sritis. Nors pastarąjį dešimtmetį matėme ir ryškesnių tyrimų rezultatų, tačiau sistemingo religijotyros evoliucionavimo pasigendame. Praėjus 12 metų po pirmosios Lietuvos religijotyrininkų draugijos nacionalinės konferencijos ši, jau antroji, konferencija bus galimybė susipažinti su naujausiais Lietuvos mokslininkų darbais religijų tyrimų srityje, sužinoti apie naujas jų metodologines prieigas ir tyrimų erdves, įvertinti religijotyros pasiekimus, įvardinti problemas ir aptarti ateities perspektyvas.“

Konferencijos organizacinis komitetas: doc. dr. Milda Ališauskienė (VDU), prof. dr. Audrius Beinorius (VU), doc. dr. Donatas Brandišauskas (VU), prof. dr. Šarūnas Liekis, (VDU), doc.dr. Aušra Pažėraitė (VU).

Kitos svarbios datos:

Liepos 1 d. – preliminarios konferencijos programos paskelbimas;

Rugsėjo 1 d. – galutinė data sumokėti konferencijos dalyvio registracijos mokestį;

Rugsėjo 15 d. – galutinės konferencijos programos paskelbimas.

 

LRD konferencijos skelbimas – pdf