Eileen Barker

Š.m. gegužės 2-3 dienomis VDU Sociologijos katedroje viešės Londono Ekonomikos ir Politikos mokslų mokyklos, Londono universiteto (London School of Economics and Political Science – LSE) profesorė emeritė Eileen Barker.

Prof. Eileen Barker skaitys dvi paskaitas. Pirmoji bus skirta Sociologijos katedros studentams ir SMF bendruomenei, antroji – vieša.

Paskaita Sociologijos katedros studentams bei SMF bendruomenei įvyks 2012 m. gegužės 2 d. 15.00 val. 422 aud. Donelaičio 52.
Tema: Religinių mažumų studijos: socialinių mokslų požiūris
Santrauka:
Kultai, sektos, naujieji religiniai judėjimai ir religinės mažumos kelia ypatingus uždavinius socialinių mokslų tyrėjams. Mes negalime atsakyti į daugelį klausimų, kuriuos žmonės nori žinoti: Ar jie tikri? Ar jie tikrai yra religija? Jie geri ar blogi? Tačiau galime paklausti tų, kurie tuo tiki, dalyvauja šių judėjimų veikloje, apie tai kokios jų pasirinkimo aplinkybės ir pasekmės. Pagrindiniai metodai tokiai informacijai surinkti – klausimynas, interviu, dalyvaujantis stebėjimas ir rašytinių šaltinių turinio analizė. Turime sukurti modelius, kuriais būtų galima patikrinti hipotezes, ir turime būti jautrūs ne tik potencialioms naujųjų religijų savybėms, bet taip pat tam, kaip jos gali keistis laike ir erdvėje. Remiantis daugiau nei keturiasdešimties metų praktine patirtimi „lauke“, paskaitoje bus aptarti metodologiniai klausimai, kylantys religinių mažumų studijose, įskaitant problemas, kurios gali kilti, pavyzdžiui, informacijos gavimas ir tyrimų rezultatų sklaida.

Vieša paskaita įvyks 2012 m. gegužės 3 d. 11.30 val. 203 aud. Gedimino 44 (PMDF)
Tema: Smegenų plovimas, proto kontrolė, verbavimas ar atsivertimas? Įtakos ir (arba) laisvos valios narystės „kulte“ klausimai
Santrauka: Kaip jie gali? Kartais vienintelis įmanomas atsakymas į klausimus kodėl žmonės tiki arba savo tikėjimo vedini elgiasi vienaip ar kitaip, yra prielaida, jog „jiems kažkas turėjo kažką padaryti“. Tam tikra prasme mes visi esame paveikti ir dėlto elgiamės vienaip ar kitaip, tačiau vis dar tikime, kad galime laisvai pasirinkti. Paskaitoje bus nagrinėjama kaip naujuose religiniuose judėjimuose gali būti panaudota įtaka siekiant turėti potencialius naujus narius, ir galima kontrolė tiems, kurie prisijungia prie tokių judėjimų. Diskusija bus grindžiama autorės atliktais vadinamos „smegenų plovimo”, technikos moksliniais tyrimais, kuri apibūdinama kaip negrįžtama ir studija apie teroristą, kuris buvo pasirengęs žudyti save ir kitus po įstojimo naująjį religinį judėjimą.

Apie Eileen Barker

Eileen Barker, PhD, PhD Hc, Britų Imperijos Ordino narė, Britų akademijos draugijos narė, nusipelniusi sociologijos profesorė, ypač atsižvelgiant į religijos studijas Londono ekonomikos mokykloje, Londono universitete. Jos mokslinių tyrimų interesai – „kultai“, „sektos“ ir naujieji religiniai judėjimai bei jų sukeliamos socialinės reakcijos. Nuo 1989 m. E.Barker atlieka religinės situacijos pokyčių pokomunistinėse visuomenėse tyrimus.

E. Barker knygos „The Making of a Moonie“ višrelis

Eileen Barker knygos „The Making of a Moonie“ viršelis

Ji publikavo per 300 mokslinių publikacijų (išverstų į 27 skirtingas kalbas), tarp jų ir tokios įvairius apdovanojimus laimėjusios knygas The Making of a Moonie: Brainwashing or Choice? ir New Religious Movements: A Practical Introduction.

1980 m. Britanijos Vyriausybei ir Anglijos bažnyčiai parėmus įkūrė švietėjišką ne pelno organizaciją INFORM (www.Inform.ac) prie Londono Ekonomikos mokyklos, kuri teikia nuolat atnaujinamą, kiek įmanoma tikslią ir objektyvią informaciją apie religines mažumas. 2000 m. karalienė Elžbieta II paskyrė Eileen Barker Britų Imperijos Ordino pareigūne (OBE) Naujųjų metų apdovanojimų sąraše už „tarnybą INFORM“.

1998 m. ji buvo išrinkta į Britų akademijos draugiją (FBA). 2000 m. gavo Kopenhagos universiteto garbės daktaro laipsnį ir Amerikos religijos akademijos Martin E. Marty apdovanojimą už visuomenės religijos supratimą. Ji buvo pirmoji ne amerikietė išrinkta Akademinių religijos studijų draugijos pirmininke (Society for the Scientific Study of Religion – SSSR); Tarptautinių religijos studijų Rytų ir Centrinėje Europoje asociacija (International Society of the Study of Religion in Central and Eastern Europe – ISORECEA); Ukrainos mokslo akademijos garbės mokslinė bendradarbė; o 2011 m. išrinkta Londono ekonomikos mokyklos garbės nare.

Eileen Barker dažnai kviečiama patarti įvairių valstybių vyriausybėms bei teisėsaugos institucijoms, dažnai dalyvauja televizijos ir radijo laidose, skaitė kviestines paskaitas daugiau nei 50 valstybių.