2013 m. balandžio 25 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia šeštąją mokslinę konferenciją „Prof. Norberto Vėliaus skaitymai“, skirtą prof. Norberto Vėliaus 75-čiui.

Konferencija įvyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Antakalnio g. 6, Vilnius.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

09:30–10:00 Atidarymas, Profesoriaus Norberto Vėliaus leidinių pristatymas

10:00–11:00 I dalis

10:00–10:20 Naglis Kardelis. Filosofinis žvilgsnis į mokslinį Norberto Vėliaus palikimą

10:20–10:30 aptarimas

10:30–10:50 Rimantas Balsys. Baltiškų teofanijų pėdsakais

10:50–11:00 aptarimas

11:00–11:30 pertraukėlė

11:30–13:00 II dalis

11:30–11:50 Daiva Vaitkevičienė. „Paukštė, kylanti iš pelenų“: mirusiųjų deginimas XIII–XIV a. Lietuvoje, žvelgiant iš mitologinės perspektyvos

11:50–12:00 aptarimas

12:00–12:20 Nijolė Laurinkienė. Skalsė (Claviceps purpurea) ir jos sąsaja su žemės mitiniu pasauliu

12:20–12:30 aptarimas

12:30–12:50 Jolanta Zabulytė. Pušis

12:50–13:00 aptarimas

13:00–14:00 pietų pertrauka

14:00–15:30 III dalis

14:00–14:20 Elvyra Usačiovaitė. Lietuvių vainiko religinė simbolika

14:20–14:30 aptarimas

14:30–14:50 Giedrė Bufienė. Tykus vanduo: įvaizdžio simbolika lietuvių ir slavų paremijose

14:50–15:00 aptarimas

15:00–15:20 Radvilė Racėnaitė. Etiologinių sakmių turinio specifika kaip pagrindas jų tipologijai

15:20–15:30 aptarimas

15:30–16:00 pertraukėlė

16:00–17:00 IV dalis

16:00–16:20 Skirmantas Valentas. Vlado Braziūno deiwos ir žmuo.

16:20–16:30 aptarimas

16:30–16:50 Dainius Razauskas. Neskaitytas Maironis: Apsisupusi šydu, auksu austu, raudonu, Saulė žengia per dangų karalienės gražybe!

16:50–17:00 aptarimas

17:00 žemyneliavimas