vdu-herbasVDU Socialinės antropologijos centras kviečia skaityti pranešimus konferencijoje „Religija šiuolaikinėje Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“.

Nacionalinė mokslinė konferencija rengiama vykdant Lietuvos mokslo tarybos programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektą „Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“.

Konferencija vyks 2013 m. gegužės 10 d. (penktadienį) Vytauto Didžiojo universitete.

Konferencijos temos:

  • religijos dalyvavimas viešojoje erdvėje
  • individualus religingumas
  • naujasis religingumas
  • valstybės ir bažnyčios santykiai

Pranešimų temas ir santraukas (iki 200 žodžių) prašome siųsti el. paštu: spyl@smf.vdu.lt iki balandžio 8 d.

Pranešėjai bus informuoti apie pranešimo priėmimą iki balandžio 22 d.; konferencijos programą numatoma paskelbti balandžio 26 d.

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengtus straipsnius bus galimybė publikuoti socialinių tyrimų žurnale „Kultūra ir visuomenė“.

Asmuo kontaktams: dr. Jolanta Kuznecovienė, el.p. j.kuznecoviene@smf.vdu.lt