Skelbiame Tarptautinės religijų istorijos asociacijos (International Association for The History of Religions, http://www.iahr.dk). Lietuvos religijotyrininkų draugija nuo 2012 m. rugpjūčio 22 d. LRD yra šios organizacijos narė.

Rusijai vėl įsiveržus į Ukrainą reiškiame solidarumą su kenčiančiais ukrainiečiais ir mūsų akademiniais kolegomis – religiją tiriančiais mokslininkais, kurie, užuot užsiėmę tyrimais ir mokę studentus, turi ieškotis saugaus prieglobsčio sprogdinant jų namus ir miestus. Prieš taikią kaimynę nukreiptos Rusijos karinės agresijos mastas ir brutalumas reikalauja nedelsiant pareikšti poziciją ir imtis veikti. Reikšdami stiprų solidarumą su kenčiančia ukrainiečių tauta, rekomenduojame, kad visos Tarptautinės religijų istorijos asociacijos (IAHR) narės asociacijos:

a) nutrauktų bet kokį bendradarbiavimą su religijos tyrimų srityje dirbančiomis akademinėmis institucijomis ir mokslinėmis asociacijomis, kurios turi ryšių su Rusija ar yra bet kokia forma finansuojamos ar pripažįstamos Rusijos;

b) leistų Rusijos mokslininkams dalyvauti su IAHR susijusiuose tarptautiniuose ir regioniniuose mokslo renginiuose tik kaip nepriklausomiems mokslininkams, neatstovaujantiems jokios valstybinės Rusijos mokslo ir/ar studijų institucijos;

c) leistų Rusijos mokslininkams skelbti tyrimų rezultatus su IAHR ir jos narėmis asociacijomis susijusiuose akademiniuose žurnaluose tik kaip nepriklausomiems mokslininkams, neatstovaujantiems jokios valstybinės Rusijos mokslo ir/ar studijų institucijos;

d) neskelbtų tyrimų rezultatų Rusijos institucijų finansuojamuose akademiniuose žurnaluose.

Šios rekomendacijos įsigalioja iš karto po šio pareiškimo išplatinimo ir galios iki tolesnio pranešimo.

Be to, raginame visas nacionalines IAHR asociacijas aptarti, kaip jų nariai šiuo metu galėtų Ukrainos kolegoms suteikti informacijos įsidarbinimo galimybių ir pabėgėliams aktualiais klausimais ir taip padėti Ukrainai ir jos žmonėms. Taip pat siūlome apsvarstyti, kaip būtų galima Ukrainą paremti politiškai, kreipiantis į nacionalines valdžios institucijas ir regionines organizacijas.

2022 m. vasario 27 d.