Vienareikšmiškai smerkiame 2022 m. vasario 24 d. Rusijos pradėtą neišprovokuotą ir nepateisinamą šaltakraujišką agresiją ir karo veiksmus, nukreiptus prieš Ukrainą – laisvą, taikią, demokratišką Europos šalį.

Solidarizuojamės su Ukrainos akademiniais kolegomis – religiją tiriančiais mokslininkai, Ukrainos religijos tyrėjų asociacija, Akademinių religijų tyrimų seminaru (buvusia Jaunimo religijotyros asociacija), o taip pat Ukrainos žmonėmis, kurie dėl šokiruojančios Rusijos agresijos šiuo metu susiduria su didžiausia po Antrojo pasaulinio karo sausumos invazija Europoje.

Mieli kolegos, jūs – ne vieni! Lietuvos visuomenė ir Lietuvos akademinė bendruomenė nesiliauja ieškojusios būdų, kaip suteikti įvairialypės pagalbos jūsų šaliai ir jūsų žmonėms. Lietuvos visuomenė susitelkė, kad padėtų Ukrainos žmonėms ir visoje Europoje skleistų žinią apie be galo skausmingą ir ypač sudėtingą dabartinę situaciją. Pasitelkus įvairias kampanijas, renkama finansinė parama Ukrainai. Lietuvos akademinė bendruomenė susisiekė su akademiniais Ukrainos kolegomis, kad parodytų solidarumą ir pasiūlytų pagalbą. Ji kreipėsi į Europos ir pasaulio lyderius. Ji nutraukė bendradarbiavimą su visomis akademinėmis institucijomis ir programomis, susijusiomis su Rusijos ir Baltarusijos vyriausybėmis. Susibūrė pagalbą Ukrainai koordinuojančios grupės. Lietuvoje ir kitose šalyse pradėtos vykdyti ir bus tęsiamos informacinės kampanijos, skatinančios vienybę ir solidarumą su Ukraina.

Draugijos vardu primygtinai raginame religiją tiriančius ir kitus rusų mokslininkus pasisakyti prieš karą ir už jį atsakingą režimą. Dabartiniai įvykiai pragaištingi ne tik Ukrainai, bet ir Rusijai, visai Europai ir pasauliui. Raginame atvirai pasakyti, kad nepritariate šiam karui. Šiandien be galo svarbu, kad visi, nepaisant užimamų pareigų, padarytų viską, kad sustabdytų karą.

Be to, kviečiame Europos Sąjungos politikos formuotojus ir Europos akademinių institucijų vadovus Ukrainos mokslininkams atverti visas Europos Sąjungoje egzistuojančias mokslinių tyrimų galimybes, tokiu būdų Ukrainos akademinę bendruomenę visapusiškai priimant į Europos Sąjungos mokslo erdvę. Visus Europos mokslininkus raginame remti ir bendradarbiauti su Ukrainos kolegomis, taip užtikrinant jų kaip naujų Europos akademinės bendruomenės narių sėkmę.

 2022 m. vasario 28 d.

(atnaujinta 2022 m. kovo 6 d.)